SudameriKa Hostel and Suites

Hipólito Yrigoyen 951 - Centro Downtown - (5411) 5353-7793